• Specijalistička stomatološka ordinacija

Imate pitanja? Mi imamo odgovore.

Got questions? We have answers.

Animated toggle element for creating question & answer block.
You can add toggle inside other elements to create more structured content.

Kad je pravo vreme za nošenje fiksne proteze?

Najbolji se rezultati postižu nošenjem fiksne u pubertetu kad je rast najintenzivniji, znači u uzrastu od 11 do 15 godina otprilike ali je dobar period i nakon završetka rasta.

 

Da li se bolje ispravljaju zubi fiksnom ili pokretnom protezom?

Pokretna proteza nikako ne isključuje nošenje fiksne proteze mada je u nekim slučajevima dovoljno i nošenje samo pokretne ako je blaža nepravilnost. M nakon puberteta nošenje pokretne proteze gubi smisao, tako da je često pokretna proteza rešenje kad je smena zuba u toku jer nema uslova da se postavi fiksna. Sa fiklsnom protezem je svakako mnogo bolja kontrola sila a i njeno nošenje ne zavisi od volje pacijenta.

 

Da li se nošenjem fiksne proteze mogu ošteti zubi?

Proteza nikako ne može da ošteti zube, ali neadekvatna higijena u toku nošenja svakao može da se odrazi na zdravlje zuba i desni.

 

Da li je izbeljivanje štetno po zube?

Ako je struktura gleđi zuba normalna i ako se koriste proverene metode po uputstvu stomatologa izbeljivanje zuba je bezopasno.

 

Da li je potrebno vaditi zdrave zube da bi se izparvio zagrižaj?

U nekim slučajevima je neizbežno vađenje nekih zuba bilo da su zdravi, sanirani ili oboleli da bi se uspešno izveo ortodontski tretman.

 

Kad je potrebno dete prvi put dovesti kod zubara?

Već sa godinu dana bi dete trebalo da se upozna sa ambijentom zubarske ordinacije. To naravno podrazumeva praćenje nicanja zuba, procenu faktora rizika za nastanak karijesa i savete za održavanje higijene melenih dečjih usta ukoliko ne postoji neki problem. Sa 3 godine dete već ima sve mlečne zube i potrebno je dovoditi na periodičnu kontrolu na 6. meseci ukoliko nema veći rizik, a ukoliko postoji rizik i češće.

 

Da li je bolje popravljati zub sa ili bez anestezije?

Ovo je potpuno relativno i zavisi od praga tolerancije bola kod pacijenta a i same umešnosti i stava terapeuta. Savremena stomatologija svakako zagovara popravku sa anestezijom jer je prag tolerancije bola sve niži.