• Specijalistička stomatološka ordinacija
adriadent-team

Upoznajte se sa našim timom

Osnivač je Dr Jadran Stojadinović spec. ortopedije vilica. Stomatološki fakultet u Beogradu je završio 2002. godine. Od tada stiče veštinu i znanje radeći kao polivalentni stomatolog u privatnoj praksi, i pohađajući mnogobrojne kurseve i seminare. 2010. Godine završava specijalizaciju iz ortopedije vilca na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu. (slika doktora i slika sestre i slike ordinacije)

Dr Jadran Stojadinović
spec. ortopedije vilica
Stomatološki fakultet u Beogradu je završio 2002. godine. Od tada stiče veštinu i znanje radeći kao polivalentni stomatolog u privatnoj praksi, i pohađajući mnogobrojne kurseve i seminare. 2010. Godine završava specijalizaciju iz ortopedije vilca na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu. (slika doktora i slika sestre i slike ordinacije)
Aleksandra Anđelović
Stomatološka sestra - tehničar